Friday, 4 May 2012

శ్రీ నృసింహ జయంతి శుభాకాంక్షలు

0 comments
ప : నమిత దేవం భజే నారసింహం
సుముఖకరుణేక్షణం సులభనరసింహం
చ : విజయనరసింహం వీరనరసింహం
భుజబలపరాక్రమస్ఫుటనృసింహం
రజనీచరవిదళనవిరాజితనృసింహం
సుజనరక్షకమహాశూరనరసింహం
చ : దారుణనృసింహం ప్రతాపనరసింహం
చారుకల్యాణనిశ్చలనృసింహం
ధీరచిత్తావాసదివ్యనరసింహం
సారయోగానందచతురనరసింహం
చ : విమలనరసింహం విక్రమనృసింహం
కమనీయగుణగణాకరనృసింహం
అమితసుశ్రీవేంకటాద్రినరసింహం
రమణీయభూషాభిరామనరసింహం                                                 పవనాశన పీఠాయ   గౌతమీ తీరవాసినే
                                                శ్రీమద్ధర్మపురీశాయ శ్రీ నృసింహయతే నమ: || 

                                          

                                     శ్రీ నృసింహ జయంతి శుభాకాంక్షలు

0 comments:

Post a Comment